Aktualności

UWAGA Słuchacze Szkoły Policealnej! Wyznaczone zostały terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

09-11-2021

Uprzejmie informujemy, że znane są terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej. Egzamin pisemny teoretyczny odbędzie się w Tarnowskiej Szkole Wyższej 11 stycznia 2022r. w czterech grupach: I grupa godz. 8:00, II grupa godz. 10:00, trzecia grupa godz. 12:00 i czwarta grupa godz. 14:00. Natomiast egzamin praktyczny odbędzie się w dniach od 12 do 17 stycznia 2022r. również w podziałach na grupy. Grupy egzaminacyjne tworzone będą alfabetycznie. Każdy z Państwa otrzyma szczegółową informację do której grupy egzaminacyjnej będzie należał.  

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |