Aktualności

8 października 2021r. (piątek) spotkanie organizacyjne dla osob rozpoczynających w roku akademickim 2021/2022 studia licencjackie, magisterskie i jednolite magisterskie w Tarnowskiej Szkole Wyższej

30-09-2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 8 października br. odbędą się spotkania organizacyjne dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2021/2022 studia wyższe w Tarnowskiej Szkole Wyższej. Przed rozpoczęciem spotkań od godziny 14:30 zapraszamy do Dziekanatu Uczelni (budynek B parter) w celu dopełnienia formalności związanych ze studiowaniem (złożenie wniosku o wydanie legitymacji studenckiej, pobranie wniosku o przyznanie pomcy materialnej, złożenie ślubowania itp.) 

Studenci studiów licencjackich i jednolitych magisterskich (5-cio letnich) 

godzina 15:15 rozpoczęcie spotkania z Władzami Uczelni oraz Opiekunami poszczególnych kierunków studiów odbędzie się w Sali Lustrzanej. Spotkanie potrwa około 45 minut.  Następnie odbędzie się wykład Pani dr Justyny Kaczmarczyk "Komunikacja interpersonalna".

Studenci studiów magisterskich (II stopnia)

godzina 16:00 rozpoczęcie spotkania z Władzami Uczelni oraz Opiekunami poszczególnych kierunków studiów odbędzie się w Budynku G. Spotkanie potrwa około 45 minut.  Następnie odbędzie się wykład Pani prof. Ewy Danowskiej "Współczesne kierunki pedagogiczne".

Ze względu na to, że podczas spotkań będą omawiane bardzo istotne sprawy dotyczące m.in. procesu kształcenia, praktyk zawodowych, praktycznego doskonalenia zawodowego Państwa obecność jest obowiązkowa. 

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |