Aktualności

Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne- nowy kierunek studiów w Tarnowie prowadzony przez Tarnowską Szkołę Wyższą.

28-08-2021

Tarnowska Szkoła Wyższa jako jedyna w Tarnowie kształci na kierunku Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Studia kierowane są nie tylko do ludzi młodych, którzy dopiero zaczynają proces kształcenia na poziomie wyższym. Studia te są dedykowane także osobom, które funkcjonują na rynku pracy i chcą podnosić swoje
kwalifikacje lub zmieniać je, zdobywać nowe uprawnienia lub je poszerzać. Tarnowska Szkoła Wyższa ma duże doświadczenie w kształceniu specjalistów w zakresie procesu resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego. Od ponad dziesięciu lat kształcimy studentów na kierunku pedagogika w specjalnościach: resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne oraz profilaktyka uzależnień i resocjalizacja. Kształcenie praktyczne odbywa się w zakładach karnych, zakładach poprawczych, w policji, w straży miejskiej, w placówkach zarządzania kryzysowrgo. 
Absolwenci studiów mają bardzo szeroki wybór instytucji, w których znajdują po studiach zatrudnienie. To głównie:  służby mundurowe, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady karne i poprawcze, ośrodki resocjalizacyjne, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki oświatowe, świetlice środowiskowe. 

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |