Ważne informacje dotyczące rekrutacji 2023/2024

Otwarcie rekrutacji na rok akademicki 2022/2023!

25-04-2022

Tarnowska Szkoła Wyższa rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2021/2022 na następujące kierunki studiów:

w zakresie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) -stacjonarnych i niestacjonarnych:

1.     Psychologia;

2.     Kosmetologia;

3.     Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna;

4.     Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne;

5.     Zarządzanie;

w zakresie studiów drugiego stopnia (magisterskich) -stacjonarnych i niestacjonarnych:

1.     Psychologia;

2.     Kosmetologia;

3.     Pedagogika;

w zakresie jednolitych studiów magisterskich- stacjonarnych i niestacjonarnych:

1.    Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

2.     Pedagogika specjalna;

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!       tel. +48 14 657 10 55 wew. 1 lub 2       e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl    FACEBOOK: Tarnowska Szkoła Wyższa     www.tszw.edu.pl

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |