Aktualności

Trwa nabór do Szkoły Policealnej działającej przy Tarnowskiej Szkole Wyższej. Możliwość zdobycia zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej.

05-01-2021

Szanowni Państwo,
Szkoła Policealna działająca przy Tarnowskiej Szkole Wyższej zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych na kierunek Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

Nauka trwa jeden rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, z wykorzystaniem technik kształcenia on-line.  Ukończenie szkoły  daje możliwość podjęcia pracy w: ośrodkch i domach pomocy społecznej, oddziałach PCK, świetlicach terapeutycznych, zakładacch opiekuńczo-leczniczych, oddziałach szpitalnych. 

Rozpoczęcie zajęć-luty 2021r. 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i procesu dydaktycznego można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 14 657 10 55 we.19 lub mailowo: studiapodyplomowe@tszw.edu.pl Zapraszamy do kontaktu.

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |