Aktualności

Komunikat Rektora z dn. 29.10.2020 r. dotyczący realizacji zajęć dydaktycznych

29-10-2020

Szanowni Państwo, Nauczyciele Akademiccy,

ponownie przypominam iż wszystkie godziny zajęć przewidziane planem studiów zostaną zrealizowane ze studentami w formie tradycyjnej - jak tylko będzie to możliwe - lub on-line.
Proszę o uwzględnienie konwersatoriów w planach harmonogramów.

Rektor dr Antoni Stańczyk

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |