Aktualności

W nowym roku akademickim zajęcia dydaktyczne prowadzone będą metodą hybrydową.

02-09-2020

Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa liczne pytania dotyczące sposobu prowadzenia przez naszą Uczelnię zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim, uprzejmie informujemy, że zajęcia będą prowadzone metodą hybrydową. Część zajęć - głównie wykłady, realizowane będą na platformie e-learningowej, natomiast zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z wykładowcą (ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia praktyczne) planowane będą z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej i zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Sposób przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia reguluje Zarządzenie Rektora Tarnowskiej Szkoły Wyższej z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmian w sposobie organizacji zaliczeń i egzaminów w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2. 

Ze względów organizacyjnych, wprowadzając do systemu kształcenia hybrydową metodę realizacji procesu dydaktycznego, planowane jest spotkanie wykładowców poszczególnych przedmiotów ze studentami. Termin spotkania zostanie zaplanowany z odpwiednim wyprzedzeniem. 

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |