Aktualności

Studia podyplomowe w nowym roku akademickim- rekrutacja do 30 września 2020r.

02-09-2020

 

Tarnowska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia podyplomowe,
które rozpoczną się w październiku 2020r. 

 

1. Autyzm i zespół Aspergera- edukacja i rehabilitacja.

2. Bibliotekoznawstwo.

3. Logopedia.

4. Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego. 

5. Neurologopedia.

6. Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

7. Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach (oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, autyzm, pedagogika terapeutyczna).

8. Przygotowanie pedagogiczne.

9. Wczesne wspomaganie rozwoju.

10. Zarządzanie w oświacie.

 

STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE BĘDĄ W TARNOWIE, MIELCU, DĘBICY I BOCHNI.

 

Zajęcia dydaktyczne w ramach każdego kierunku studiów prowadzone będą także na platformie e-learningowej.

Rekrutacja trwa do 30.09.2020r. lub do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku studiów.
Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce rekrutacja jest prowadzona elektronicznie.

 

Formularz rekrutacyjny w formie pdf do pobrania w zakładce Formularze rekrutacyjne

Wraz z formularzem na adres mailowy: dziekanat@tszw.edu.pl należy przesłać:

1. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2. skan dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych);

3. potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni opłaty wpisowej w kwocie 200 zł. 

Konto: Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |