Ważne informacje dotyczące rekrutacji 2023/2024

W Tarnowskiej Szkole Wyższej studia na kierunku "pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" z możliwością nauki gry na pianinie

27-03-2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek studiów dedykowany osobom, które są zainteresowane pracą w charakterze nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem kształcenia jest uzyskanie kompetencji w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, odkrywania i rozwijania predyspozycji i uzdolnień dzieci, kształtowania pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania aktywności i samodzielności poznawczej, dostosowywania działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości dzieci. Od ubiegłego roku, po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, kształcenie na tym kierunku możliwe jest tylko w formie jednolitych studiów magisterskich trwający pięć lat. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej obejmuje przygotowanie merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne. Przygotowanie pedagogiczne obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne. Co wyróżnia studia na naszej Uczelni? Każdy student na tym kierunku ma możliwość zdobyć umiejętność gry na pianinie. Zapraszamy!

TSzW Copyright © 2023 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |