Młody Odkrywca z Gałązką Tarniny

Realizacja usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny"

07-11-2018

Szanowni Państwo,

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27 zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na realizację usługi cateringowej w ramach projektu „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Catering-zapytanie-ofertowe

Załącznik 1 - Formularz ofertowy catering

Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - catering

Załącznik 3 Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia - catering

 

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |