Młody Odkrywca z Gałązką Tarniny

Trwa rekrutacja dzieci i rodziców do udziału w projekcie „Młody odkrywca z gałązką tarniny- opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku

16-10-2018

Tarnowska Szkoła Wyższa we współpracy z:

1. Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. J.P.II w Tarnowie,

2. Szkołą Podstawową nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie,

3. Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach,

4. Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

realizuje projekt „Młody odkrywca z gałązką tarniny- opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy” współfinansowany ze środków EFS. W ramach projektu dla dzieci zaplanowane zostały zajęcia warsztatowe z historii i nauk o zdrowiu połączone z nauką języka angielskiego a także wycieczki edukacyjne i udział w konkursach. Dla rodziców natomiast zaplanowano cykl warsztatów doskonalących kompetencje wychowawczo-społeczne. Aktualnie trwa rekrutacja dzieci i rodziców do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji  w sekretariatach placówek współpracujących.

Regulamin rekrutacji - dzieci

REGULAMIN rekrutacji rodziców

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |