Młody Odkrywca z Gałązką Tarniny

Zapytanie ofertowe na wyłonienie opiekunów wspomagających

11-10-2018

Zapytanie ofertowe nr UMO/4/2018

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym w zakresie pełnienia funkcji opiekuna wspomagającego w ramach realizacji  projektu pt. „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |