Ważne informacje

Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika - specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna dla absolwentów wszystkich uczelni, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika - specjalność EPiW

19-05-2020

Odpowiadając na Państwa liczne pytania dotyczące możliwości rozpoczęcia w naszej Uczelni od października 2020r. studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika - specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, uprzejmie informujemy, że studia te mogą rozpocząć absolwenci wszystkich uczelni (nie tylko Tarnowskiej Szkoły Wyższej), którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika- specjalność Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna (podstawa prawna: §39a ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018r. z pózn.zm.). W razie dodatkowych pytań w tej sprawie, jak również w każdej innej dotyczącej rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 14 657 10 55 wew.2 lub 1 lub mailowego: uczelnia@tszw.edu.pl  

TSzW Copyright © 2021 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |