Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA

28-02-2020

W związku z zaistniałą sytuacją ogólnoświatową dotycząca rozprzestrzeniania się koronawirusa
Rektor Uczelni podaje do wiadomości iż studenci którzy w ostatnim czasie wrócili z Włoch
lub innych krajów będących siedliskiem choroby zostają zwolnieni
na czas nieokreślony z zajęć dydaktycznych.

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |