www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

„Neurosensomotoryczna metoda integracji odruchów ustno-twarzowych” specjalistyczny kurs w Tarnowskiej Szkole Wyższej

Szanowni Państwo,

13 stycznia br. w naszej Uczelni odbył się specjalistyczny kurs dla studentów pedagogiki specjalnej oraz logopedii: „Neurosensomotoryczna metoda integracji odruchów ustno-twarzowych” prowadzony przez mgr Aleksey’a Kapitsę. Metoda ta, stosowana w rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi, autystycznymi, porażeniem mózgowym – poprawia umiejętności dziecka w zakresie przeżuwania i połykania pokarmów oraz stymuluje pojawienie się właściwych wzorców ruchów artykulacyjnych niezbędnych przy mówieniu.

Strefa studenta