www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Nauczyciele akademiccy TSzW

NAUCZYCIELE AKADEMICCY TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

prof. zw. dr hab. n. med. Paulin Moszczyński

prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany

dr Bartosz Bąk

dr Marzena Błasiak – Tytuła

dr Tomasz Drożdż

dr Grzegorz Franczyk

dr Joanna Irek

dr Józef Jedynak

dr Marta Jedynak

dr Dorota Kornaś

dr Anna Kostecka – Gugała

dr Franciszek Kozaczuk

dr Jerzy Krzanowski

dr Bożena Magoń

dr Magdalena Peterek

dr Wiesław Pieja

dr Magdalena Pikul

dr lek. med. Halina Prokesz

dr Małgorzata Rozenbajger

dr Zbigniew Ruszaj

dr Anna Siudak

dr Wacław Srebro

dr Antoni Stańczyk

dr Bożena Szołtysek

dr Radosław Folga

dr Krystyna Zając

dr Beata Drwal

mgr Aneta Abram

mgr Adriana Błaszczyk

mgr Agnieszka Bryndal

mgr Magdalena Chrzanowska

mgr Jerzy Cieślik

mgr Barbara Ciukaj

mgr Beata Domańska

mgr Dagmara Dychtoń

mgr Anna Fiala – Sawczak

mgr Klaudia Fiksak

mgr Elżbieta Fitrzyk

mgr Olszówka Małgorzata

mgr Marek Gawęda

mgr Lidia Głowacka

mgr Monika Gospodarek – Strojny

mgr Lidia Hytroś

mgr Ewa Ingram

mgr Dorota Karbowiak – Łozińska

mgr Iwona Kędroń

mgr Mariola Komorowska

mgr Stanisława Kumorek

mgr Dorota Knuc

mgr Elżbieta Lekki

mgr Karolina Lemańska

mgr Anna Lis

mgr Łukasz Malisz

mgr Justyna Małek

mgr Katarzyna Migacz

mgr Bogumiła Moskal

mgr Zbigniew Nowakowski

mgr Magdalena Osiak

mgr Piotr Osiak

mgr inż. Wojciech Podlewski

mgr Bogumiła Porębska

mgr inż. Tomasz Prokop 

mgr Anna Sikora

mgr Agnieszka Skołyszewska

mgr Grażyna Skrzekucka

mgr Amelia Sobczyk

mgr Monika Szubrycht

mgr Aneta Sum

mgr Ewa Świerczek

mgr Patrycja Węglarz

mgr Rafał Wnęk

mgr Dorota Zaleśny

mgr Maria Zych

 

Strefa studenta