www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

NABÓR NA SZKOLENIE PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA- rozpoczęcie kursu 17 stycznia 2018r.

Tarnowska Szkoła Wyższa w dniach 17-18.01.2018 r. w godzinach od 16:15 do 20:00 organizuje
SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.
Nabór trwa do dnia 15.01.2018 r.

Oferta skierowana jest do pracowników, studentów, nauczycieli, rodziców, instruktorów, specjalistów BHP oraz innych osób, od których w pracy zawodowej  wymaga się umiejętności udzielania pierwszej pomocy lub które chcą nabyć tych umiejętności w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim.

PROGRAM KURSU:

  • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Standardy postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Łańcuch przeżycia,
  • Metody udrażniania dróg oddechowych,
  • Zatrzymanie oddechu i krążenia- sposób postępowania,
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
  • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna AED,
  • Postępowanie w zachłyśnięciach i zakrztuszeniach u dzieci,
  • Postępowanie w złamaniach i zwichnięciach, oparzeniach, zatrucaich,

Koszt kursu: 190 zł

Informacje : Tarnowska Szkoła Wyższa ul. Mościckiego 27 – Sekretariat I p. oraz telefonicznie 14 657 10 55 wew.12

Warunki uczestnictwa : wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie na adres e-mail: uczelnia@tszw.edu.pl  oraz dokonanie płatności do 3 dni przez rozpoczęciem kursu.

Strefa studenta