www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Nabór na studia podyplomowe „Przysposobienie obronne-edukacja dla bezpieczeństwa”

Szanowni Państwo!

Tarnowska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia podyplomowe „Przysposobienie obronne-edukacja dla bezpieczeństwa”.

Adresaci studiów:
studia kierowane są do  nauczycieli czynnych zawodowo, absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz pracowników samorządowych i innych pragnących nabyć lub podnieść kompetencje w tym zakresie, a w szczególności zainteresowanych działaniami edukacyjnymi, profilaktycznymi i prewencyjnymi zapewniającymi poprawę bezpieczeństwa.

Cel studiów:
celem studiów jest zdobycie wiedzy specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa, poznanie zasad reagowania kryzysowego, a nade wszystko przygotowanie słuchaczy do podejmowania aktywnych działań na rzecz bezpieczeństwa w szerokim ujęciu.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne za semestr: 1400 zł

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – plik PDF
  • oryginał lub notarialny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej (oryginał do wglądu)

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55 lub 56

Wpłaty: Wpłat należy dokonywać na rachunek Uczelni – Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

Strefa studenta