www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Nabór na studia magisterskie na kierunek pedagogika !

SZANOWNI PAŃSTWO !

Uprzejmie informujemy, że wniosek  Tarnowskiej Szkoły Wyższej o nadanie Wydziałowi Nauk Stosowanych uprawnień do prowadzenia na kierunku

PEDAGOGIKA  studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym w specjalnościach:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Profilaktyka uzależnień i resocjalizacja

został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów magisterskich w naszej Uczelni zapraszamy!

 

 

Strefa studenta