www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Nabór na kurs „Język angielski dla nauczycieli EPiW ” – do 10 listopada 2017 r.

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

do 10 listopada 2017 r. prowadzi nabór na kurs „Język angielski dla nauczycieli EPiW” przygotowujący do uzyskania świadectwa znajomości języka angielskiego, dającego uprawnienia do nauczania tego języka w przedszkolu i klasach I-IV szkoły podstawowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia wyższego lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  • POZIOM PODSTAWOWY – nabór do 13.10.2017 r.  – 80 godzin/zajęcia: piątki, soboty
  • POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY – 80 godzin/ zajęcia: poniedziałki, czwartki

KONTAKT: tel. 14 657 10 55 wew.12

uczelnia@tszw.edu.pl

ZAPRASZAMY !!

 

Strefa studenta