www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

MUZYKOTERAPIA- nowy kierunek studiów podyplomowych w Tarnowskiej Szkole Wyższej.

Szanowni Państwo,

trwa nabór na studia podyplomowe „Muzykoterapia”. Celem studiów jest wykwalifikowanie kadry muzykoterapeutów, którzy zdobędą uprawnienia do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych m. in. w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach pomocy społecznej i resocjalizacji, w placówkach edukacyjnych z programem nauczania osób niepełnosprawnych, w zakładach penitencjarnych itp. Studia prowadzone będą przez wykładowców- praktyków z renomowanych uczelni w Polsce. Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności diagnozy i zastosowania muzyki w procesie wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i przebiegu studiów w załączeniu http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Muzykoterapia-Studia-podyplomowe.pdf

Strefa studenta