www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

MODUŁ PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

ZALICZENIE MODUŁU PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO – karta zaliczenia

 

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego dla poszczególnych kierunków:

Praktyczne doskonalenie zawdowe PG I stopień.docx

Praktyczne doskonalenie zawdowe PG II stopień

Praktyczne doskonalenie zawodowe PS I stopnień

Praktyczne doskonalenie zawdowe PS II stopień

KARTA zaliczenia Modułu praktycznego – kierunki kosmetologiczne

Praktyczne doskonalenie zawodowe Kosmetologia

 

Dodatkowe aktywności  realizowane w ramach punktów PDZ:

  1. Chór Tarnowskiej Szkoły Wyższej – 10 pkt na semestr (zapisy w sekretariacie TSzW – 10 miejsc);
  2. DNI OTWARTE TSzW 10 kwietnia (pomoc w organizacji) dla studentów Kosmetologii (4 osoby, godzina 10 – 13.00) i Pedagogiki, Pedagogiki specjalnej (4 osoby, godzina 10 – 14.00), zapisy w sekretariacie TSzW do 8 kwietnia, 20 pkt
  3. DNI GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (wzięcie udziału w pochodzie) – 2 kwietnia, godzina 8.30 do 12.00, studenci  Pedagogiki i Pedagogiki specjalnej, zapisy u mgr Justyny Małek do 29 marca (malekjustynainplus@gmail.com); 20 pkt

Strefa studenta