www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

MODUŁ PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

kierunki: PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA (I i II stopień)

KARTA ZALICZENIA MODUŁU PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO-kierunki pedagogiczne

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego I i II stopień PEDAGOGIKA:

Harmonogram – PDZ – I stopień PG

Harmonogram – PDZ – II stopień PG

 

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego I i II stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA:

Harmonogram – PDZ – I stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA

Harmonogram – PDZ – II stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kierunek: KOSMETOLOGIA

KARTA zaliczenia Modułu praktycznego doskonalenia zawodowego – kosmetologia

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego : Moduł praktyczny kosmetologia 2019 – 2020

SZKOLENIA I KONGRESY

Zapisy na szkolenia będą prowadzone u Pani mgr Katarzyny Baran w sekretariacie. Zapisanie się jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty za otrzymanie certyfikatu. Nie prowadzimy zapisów telefonicznych poza Szkoleniem z Firmy Ziaja. Płatne szkolenia zapisy trwają najpóźniej do 7 dni przed jego rozpoczęciem . (Jeśli szkolnie nie odbędzie się pieniążki będą do odbioru w Sekretariacie u Pani mgr Katarzyny Baran). Wszystkie szkolenia są certyfikowane.

MODUŁ PRAKTYCZNY –  Jest realizowany w ramach przedmiotu: Warsztaty kosmetyczne (do ściągnięcia ze str. internetowej TSZW)

To zajęcia praktyczne realizowane  na studiach o profilu praktycznym, które w bezpośredni sposób mają przygotować studenta do pracy zawodowej.  Każdy student jest zobowiązany zdobyć określoną liczbę punktów w semestrze poprzez uczestniczenie w zajęciach proponowanych w programie: MODUŁU PRAKTYCZNEGO (szkolenia ,kongresy, warsztaty, aktywność w ramach współpracy ze Szkołami Ćwiczeń) ). Minimalna liczba punktów za każdy semestr to 30 pkt do zdobycia. Uzupełnione Moduły można pozostawiać w Dziekanacie dla opiekuna Kosmetologii Pani mgr Dagmary Mróz. Listę obecności ze szkoleń na terenie TSzW będzie posiadać opiekun kierunku jako potwierdzenie obecności.  Szkolenia poza terenem uczelni – proszę dołączyć kopie certyfikatu z widoczną datą. Kongres będzie zaliczony w momencie stawienia się na miejscu i zrobieniu sobie zdjęcia z wnętrza (w tle logo LNE) i przesłaniu na maila opiekuna kierunku jako potwierdzenia obecności(maila należy podpisać).

Szkolenia organizowane na terenie Tarnowskiej Szkoły Wyższej – każde szkolenie można zdobyć 10 pkt.

Szkolenie poza ternem uczelni jest punktowane 10 pkt. (szkolenie własne może być zaliczone raz w roku w ramach Modułu Praktycznego)

Kongresy 10 pkt.

Warsztaty 20pkt.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kierunek:PSYCHOLOGIA

KARTA ZALICZENIA MODUŁU PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego :

Harmonogram – PDZ – PSYCHOLOGIA II rok

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DODATKOWE AKTYWNOŚCI:

Szanowni Studenci

w dniu 10.01.2020 r. o godzinie 17.00 w Tarnowskiej Szkole Wyższej (sala wykładowa nr 1) zorganizowana będzie debata oksfordzka pt. „Możliwość resocjalizacji osób skazanych poprzez pracę na przykładzie Zakładu Karnego w Mościcach”.

Opiekunem tego projektu jest dr Józef Jedynak, natomiast moderatorem oraz osobą prowadzącą będzie studentka Barbara Kijowska.

Studenci którzy organizują debatę i biorą w niej udział zdobywają 20 pkt w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego, natomiast wszyscy zaproszeni widzowie 10pkt.

Debata dedykowana jest dla studentów: I roku Pedagogiki (licencjat i magisterium), III roku Pedagogiki specjalnej (licencjat), II rok Psychologia (licencjat).

Zapisy na debatę prowadzi Dziekanat, liczba miejsc nieograniczona.

 

* Zapraszamy Studentów wszystkich kierunków i roczników na wykład z okazji 85 – lecia powstania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zatytułowany „Rzeczypospolita ubezpieczonych – 85 lat ZUS”

Wykład poprowadzi Pani Sabina Wójcik, specjalista z wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji. Studenci będą mogli zapoznać się z historią ZUS oraz specyfiką systemu ubezpieczeń w Polsce a także z udogodnieniami w korzystaniu z usług ZUS w formie Platformy Usług Elektronicznych. Wykład odbędzie się 20 stycznia w siedzibie Uczelni o godzinie 16.30.

Proszę o zgłaszanie obecności w sekretariacie TSzW do dnia 17 stycznia, obowiązuje limit: 80 miejsc;

Studenci, którym brakuje 10 punktów do zaliczenia przedmiotu: Praktyczne doskonalenie zawodowe w semestrze zimowym, mogą zdobyć wymaganą liczbę poprzez obecność na tym wykładzie.

 

 

Strefa studenta