www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

MODUŁ PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

kierunki: PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA (I i II stopień)

KARTA ZALICZENIA MODUŁU PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO-kierunki pedagogiczne

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego I i II stopień PEDAGOGIKA:

Harmonogram – PDZ – I stopień PG

Harmonogram – PDZ – II stopień PG

 

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego I i II stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA:

Harmonogram – PDZ – I stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA

Harmonogram – PDZ – II stopień PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kierunek: KOSMETOLOGIA

KARTA zaliczenia Modułu praktycznego doskonalenia zawodowego – kosmetologia

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego : Moduł praktyczny kosmetologia 2019 – 2020

SZKOLENIA I KONGRESY

Zapisy na szkolenia będą prowadzone u Pani mgr Katarzyny Baran w sekretariacie. Zapisanie się jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty za otrzymanie certyfikatu. Nie prowadzimy zapisów telefonicznych poza Szkoleniem z Firmy Ziaja. Płatne szkolenia zapisy trwają najpóźniej do 7 dni przed jego rozpoczęciem . (Jeśli szkolnie nie odbędzie się pieniążki będą do odbioru w Sekretariacie u Pani mgr Katarzyny Baran). Wszystkie szkolenia są certyfikowane.

MODUŁ PRAKTYCZNY –  Jest realizowany w ramach przedmiotu: Warsztaty kosmetyczne (do ściągnięcia ze str. internetowej TSZW)

To zajęcia praktyczne realizowane  na studiach o profilu praktycznym, które w bezpośredni sposób mają przygotować studenta do pracy zawodowej.  Każdy student jest zobowiązany zdobyć określoną liczbę punktów w semestrze poprzez uczestniczenie w zajęciach proponowanych w programie: MODUŁU PRAKTYCZNEGO (szkolenia ,kongresy, warsztaty, aktywność w ramach współpracy ze Szkołami Ćwiczeń) ). Minimalna liczba punktów za każdy semestr to 30 pkt do zdobycia. Uzupełnione Moduły można pozostawiać w Dziekanacie dla opiekuna Kosmetologii Pani mgr Dagmary Mróz. Listę obecności ze szkoleń na terenie TSzW będzie posiadać opiekun kierunku jako potwierdzenie obecności.  Szkolenia poza terenem uczelni – proszę dołączyć kopie certyfikatu z widoczną datą. Kongres będzie zaliczony w momencie stawienia się na miejscu i zrobieniu sobie zdjęcia z wnętrza (w tle logo LNE) i przesłaniu na maila opiekuna kierunku jako potwierdzenia obecności(maila należy podpisać).

Szkolenia organizowane na terenie Tarnowskiej Szkoły Wyższej – każde szkolenie można zdobyć 10 pkt.

Szkolenie poza ternem uczelni jest punktowane 10 pkt. (szkolenie własne może być zaliczone raz w roku w ramach Modułu Praktycznego)

Kongresy 10 pkt.

Warsztaty 20pkt.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kierunek:PSYCHOLOGIA

KARTA ZALICZENIA MODUŁU PRAKTYCZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego :

Harmonogram – PDZ – PSYCHOLOGIA II rok

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DODATKOWE AKTYWNOŚCI DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW:

 

Strefa studenta