Moduł praktycznego doskonalenia zawodowego

PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA (I i II stopień)

KARTA zaliczenia Modułu praktycznego doskonalenia zawodowego – kierunki pedagogiczne

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego:

 

KOSMETOLOGIA

KARTA zaliczenia Modułu praktycznego doskonalenia zawodowego – kosmetologia

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego:

Moduł praktyczny kosmetologia 2019 2020

 

SZKOLENIA I KONGRESY

Zapisy na szkolenia będą prowadzone u Pani mgr Katarzyny Baran w sekretariacie. Zapisanie się jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty.(Nie prowadzimy zapisów telefonicznych poza Szkoleniem z Firmy Ziaja). Płatne szkolenia zapisy trwają najpóźniej do 7 dni przed jego rozpoczęciem. (Jeśli szkolnie nie odbędzie się pieniążki będą do odbioru w Sekretariacie u Pani mgr Katarzyny Baran). Wszystkie szkolenia są certyfikowane.

 

MODUŁ PRAKTYCZNY

Jest realizowany w ramach przedmiotu: Warsztaty kosmetyczne (do ściągnięcia ze str. internetowej TSZW)

To zajęcia praktyczne realizowane na studiach o profilu praktycznym, które w bezpośredni sposób mają przygotować studenta do pracy zawodowej. Każdy student jest zobowiązany zdobyć określoną liczbę punktów w semestrze poprzez uczestniczenie w zajęciach proponowanych w programie: MODUŁU PRAKTYCZNEGO (szkolenia ,kongresy, warsztaty, aktywność w ramach współpracy ze Szkołami Ćwiczeń) ). Minimalna liczba punktów za każdy semestr to 30 pkt do zdobycia. Uzupełnione Moduły można pozostawiać w Dziekanacie dla opiekuna Kosmetologii Pani mgr Dagmary Mróz. Listę obecności ze szkoleń na terenie TSzW będzie posiadać opiekun kierunku jako potwierdzenie obecności. Szkolenia poza terenem uczelni – proszę dołączyć kopie certyfikatu z widoczną datą. Kongres będzie zaliczony w momencie stawienia się na miejscu i zrobieniu sobie zdjęcia z wnętrza (w tle logo LNE) i przesłaniu na maila opiekuna kierunku jako potwierdzenia obecności(maila należy podpisać).

Szkolenia organizowane na terenie Tarnowskiej Szkoły Wyższej – każde szkolenie można zdobyć 10 pkt.

Szkolenie poza ternem uczelni jest punktowane 10 pkt. (szkolenie własne może być zaliczone raz w roku w ramach Modułu Praktycznego)

Kongresy 10 pkt.

Warsztaty 20pkt.

 

kierunek:PSYCHOLOGIA

KARTA zaliczenia Modułu praktycznego doskonalenia zawodowego

Wykaz działań w ramach Praktycznego Doskonalenia Zawodowego:

 

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |