www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Współpraca z rodzicami – jak rozmawiać z trudnym rodzicem

Cel warsztatów:

Umiejętności komunikacyjne we współpracy z rodzicami.

Adresaci:

Nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy świetlic, inni zainteresowani tematem.

Ilość godzin: 10

Cena: 180 zł

Strefa studenta