www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne

Cel warsztatów:

Zdobycie umiejętności prowadzenia spotkań z rodzicami. 

Adresaci: 

Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, rodzice, studenci, zainteresowani tematem. 

Ilość godzin: 20 godzin 

Cena: 2000 zł 

Strefa studenta