www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Warsztaty plastyczne dla nauczycieli przedszkola i klas I-III

Cel warsztatów:

Umiejętne prowadzenie zajęć rozwijających wyobraźnię twórczą u dzieci i uczniów.

Adresaci:

Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, studenci, inni zainteresowani tematem.

Ilość godzin: 10

Cena: 220 zł

 

Strefa studenta