www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Trening kompetencji społecznych

Cel warsztatów:

Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, umiejętna analiza mocnych i słabych stron, autoprezentacja, zarządzanie czasem. 

Adresaci: 

Osoby zainteresowane rozwijaniem tzw. kompetencji miękkich. 

Ilość godzin: 12

Cena: 380 zł 

 

Strefa studenta