www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem

Cel warsztatów:

Umiejętne stosowanie w praktyce różnych metod aktywizujących w pracy z uczniem.

Adresaci:

Nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy świetlic, inni zainteresowani tematem.

Ilość godzin: 10

Cena: 430 zł

 

Strefa studenta