www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Stosowanie metod aktywizujących w pracy z radą pedagogiczną

Cel warsztatów:

Umiejętne stosowanie w praktyce różnych metod aktywizujących w pracy z radą pedagogiczną.

Adresaci:

Dyrektorzy i inni zainteresowani tematem.

Ilość godzin: 8

Cena: 150

Strefa studenta