www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Rytmika – warsztaty dla nauczycieli przedszkola i klas I-III

Cel warsztatów:

Poznanie walorów zajęć rytmicznych w procesie kształcenia – w tym ich przykładów.

Adresaci:

Nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy świetlic, inni zainteresowani tematem.

Ilość godzin: 10

Cena: 350 zł

Strefa studenta