www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Rozwój emocjonalny dziecka – czyli jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z emocjami

Cel warsztatów:

Umiejętne planowanie działań i pomoc terapeutyczna w zakresie zmian postawy emocjonalnej dziecka/ucznia.

Adresaci:

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zainteresowani tematem.

Liczba godzin: 10

Cena: 200 zł

Strefa studenta