www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Praca z uczniem nadpobudliwym w szkole podstawowej

Cel warsztatów:

Poznanie różnych form pracy z uczniem nadpobudliwym.

Adresaci:

Nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy świetlic, inni zainteresowani tematem.

Ilość godzin: 15

Cena: 340 zł

Strefa studenta