www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Praca z dzieckiem autystycznym

Cel warsztatów:

Poznanie istoty terapii i zajęć z dzieckiem autystycznym.

Adresaci:

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, opiekunowie, studenci, inni zainteresowani tematem.

Ilość godzin: 20

Cena: 550 zł

Strefa studenta