www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Planowanie i organizacja pracy z dziećmi w przedszkolu/szkole w sferze emocjonalno – motywacyjnej

Cel warsztatów:

Umiejętne budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej oraz empatycznej współpracy w grupie.

Adresaci:

Nauczyciele przedszkola/szkoły, pedagodzy, zainteresowana tematem.

Ilość godzin: 10

Cena: 200 zł

Strefa studenta