www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Możesz dużo więcej niż myślisz, że możesz

Cel warsztatów: 

Wzmocnienie poczucia własnej wartości, umiejętne postawy wobec problemów. 

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani tematem. 

Ilość godzin: 10 

Cena: 330 zł 

Strefa studenta