www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Kursy języka angielskiego z metodyką nauczania

Miejsce realizacji zajęć: Tarnów, Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27

Opis: Kurs języka angielskiego przygotowujący nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do egzaminu FCE (First Certificate in English) uprawniającego do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej z metodyką nauczania

 • dla osób znających język angielski za poziomie A2 (podstawowa matura z j. angielskiego)
  Czas trwania: 2 semestry – 220 godz. kurs języka angielskiego + 30 godz. metodyki nauczania języka angielskiego.
  Zajęcia: 1 raz w tygodniu 6 godz. lekcyjnych piątek w godz. 15.30 – 20.00
  Koszt: Całość – 3 125 zł, lub 312,50 zł/m-c – płatne przez 10 m-cy.

Ważne – Termin zajęć: Od 13 marca 2015 do 7 grudnia 2015 r. (sierpień – wolne od zajęć).

 • dla osób znających język angielski na poziomie B1 (rozszerzona matura z j. angielskiego)
  Czas trwania: 1 semestr – 120 godz. kurs języka angielskiego + 30 godz. metodyki nauczania języka angielskiego.
  Koszt: 1 750 zł, tj. 350 zł/m-c – płatne przez 5 m-cy.

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55

Wróć do Kursów i Szkoleń dostępnych na naszej uczelni…

Strefa studenta