www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Kurs Kierownik wypoczynku

Kurs Kierownik wypoczynku

Miejsce realizacji zajęć: Tarnów, Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27

Cel kształcenia: Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień  kierownika wypoczynku  dzieci i młodzieży na koloniach, zimowiskach, obozach.

Program kursu:

  1. Planowanie pracy wychowawczej.
  2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
  4. Pierwsza pomoc
  5. Organizacja pracy kierownika wypoczynku, elementy zarządzania kryzysowego
  6. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

Ukończenie kursu: Zaświadczenie imienne wydane wg z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 1997 r. i respektowane przez Kuratorium Oświaty

Koszt kursu:

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55

Strefa studenta