www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Kurs języka rosyjskiego dla dorosłych (od podstaw)

Miejsce realizacji zajęć: Tarnów, Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27

Czas trwania: 100 godzin

Koszt kursu: 1 000 zł, tj. 100 zł/m-c – płatne przez 10 m-cy

Czas trwania: 50 godzin

Koszt kursu – dzieci: 600 zł, tj. 120 zł/m-c – płatne przez 5 m-cy

Miejsce składania dokumentów: Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27 , 33-100 Tarnów Tel. 14 657 10 55

Wróć do Kursów i Szkoleń dostępnych na naszej uczelni…

Strefa studenta