www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Kurs języka angielskiego – poziom podstawowy i średniozaawansowany

Miejsce realizacji zajęć: Tarnów, Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27

POZIOM PODSTAWOWY ( dla początkujących) poziom A1

czas trwania: 80 godzin dydaktycznych

koszt: 1200 zł

harmonogram: 2 razy w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne od 16:30 – 19:45

POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY poziom B2

czas trwania: 100 godzin dydaktycznych

koszt: 1500 zł

harmonogram: 2 razy w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne od 16:30 – 19:45

 

Wróć do Kursów i Szkoleń dostępnych na naszej uczelni…

Strefa studenta