www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

EEG Biofeedback – wskazania i możliwości neuropsychoterapii

Cel warsztatów:

Zapoznanie z metodą EEG Biofeedback

Adresaci:

Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, rodzice, studenci, zainteresowani tematem.

Ilość godzin : 10

Cena: 850 zł

Strefa studenta