www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Arteterapia – warsztaty dla nauczycieli przedszkola i szkół podstawowych

Cel warsztatów:

Umiejętne stosowanie arteterapii w kształtowaniu osobowości dziecka.

Adresaci:

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci, inni zainteresowani tematem.

Ilość godzin: 10

Cena: 330 zł

 

Strefa studenta