www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Aktywne poszukiwanie pracy

Cel warsztatu: 

Umiejętne i skuteczne poszukiwanie pracy w tym sztuka mówienia i prezentacji. 

Adresaci:

Warsztat przeznaczony dla osób wchodzących (lub powracających) na rynek pracy, inni zainteresowani tematem. 

Ilość godzin: 28

Cena: 750 zł 

Strefa studenta