www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Kurs języka norweskiego

Miejsce realizacji zajęć: Tarnów, Wydział Nauk Stosowanych ul. Mościckiego 27

POZIOM PODSTAWOWY ( dla początkujących)

czas trwania: 80 godzin dydaktycznych

koszt: 1200 zł

harmonogram: 2 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne

                            lub

                           2 razy w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne

Strefa studenta