www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

KOSMETOLOGIA-studia licencjackie-OPIS KIERUNKU.

Pracownia Kosmetologii Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Kierunek studiów: Kosmetologia

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Dyplom: Tarnowskiej Szkoły Wyższej

Okres nauki: 3 lata

Opis studiów:

Studia I stopnia na kierunku Kosmetologia wyposażają naszych studentów w wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii oraz ogólną w szczególności z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii, histologii, dermatologii, immunologii, onkologii skóry, promocji zdrowia, psychologii, zarządzania i marketingu, medycyny estetycznej, toksykologii, receptury kosmetyku i innych. Dzięki możliwości bezpłatnego uczestniczenia w toku studiów w licznych warsztatach kosmetologicznych, absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności praktyczne z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała, dłoni i stóp z wykorzystaniem nowoczenego sprzętu i kosmetyków nowej generacji. Wszystkim tym, którzy są pasjonatami piękna i urody, w przyszłości chcą łączyć pasję z pracą zawodową a ciągle zastanawiają się, czy wybierając studia na kierunku kosmetologia będą mieli szansę na rozwój swojej ścieżki zawodowej odpowiadamy: TAK! Kosmetolog to zawód dla Ciebie!  Kosmetolodzy (oprócz salonu kosmetycznego) mogą pracować w placówkach naukowo-badawczych (np. w laboratorium kosmetycznym), koncernach farmaceutycznych i kosmetycznych oraz w gabinetach współpracujących z klinikami lekarskimi. Udzielają oni także porad w wydawnictwach zajmujących się zdrowiem i urodą. Natomiast osoby komunikatywne z predyspozycjami trenerskimi mogą wybrać ścieżkę specjalisty ds. szkoleń lub menedżera. Otwarta jest również ścieżka kariery naukowej i pracy dydaktycznej w tym zawodzie. Zatem tytuł kosmetologa daje szerokie możliwości wyboru profilu zatrudnienia i jest z pewnością jednym z tych zawodów, przed którymi rysuje się ciekawa przyszłość.

Specjalności:

Specjalność: Kosmetologia stosowana z zarządzaniem zdrowym stylem życia;

Opis: stosowanej uzyskuje dodatkowe kompetencje w zakresie zarządzania zdrowym stylem życia (WELLNESS) w tym: promocji zdrowia, dietetyki, metod radzenia sobie ze stresem, muzykoterapii oraz organizacji i funkcjonowania ośrodków SPA. Nabyte kompetencje będą mogły być z powodzeniem wykorzystane zarówno w pracy w gabinecie prywatnym, jak i dużych uzdrowiskach lub centrach odnowy biologicznej;

Specjalność: Kosmetologia stosowana z marketingiem firmy kosmetycznej;

Opis: Absolwent po ukończeniu tej specjalności oprócz podstawowych wiadomości i umiejętności w dziedzinie kosmetologii stosowanej uzyskuje dodatkowe kompetencje w zakresie: marketingu w handlu, negocjacji handlowych,  technik i psychologii sprzedaży, organizacji pracy przedstawiciela handlowego oraz  relacji z klientem. Nabyte kompetencje będą mogły być niewątpliwie wykorzystane zarówno w prowadzeniu gabinetu prywatnego, jak i pracy w uznanych firmach i korporacjach kosmetycznych;

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia – 350 zł

Czesne za 1 m-c studiów niestacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –   

Czesne za 1 m-c studiów stacjonarnych płatne przez 10 m-cy tj. od 1 X do 31 VII –  

Studia za darmo– studenci Tarnowskiej Szkoły Wyższej w Tarnowie mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę.

 

Druki rekrutacyjne:

Kosmetologia licencjat-stacjonarne

Kosmetologia licencjat-niestacjonarne

            Do wypełnionego druku należy załączyć następujące dokumenty:

Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę)

Świadectwo ukończenia szkoły średniej– kserokopia (oryginał lub odpis dokonany przez szkołę).

Dwa zdjęcia – zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (każde podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

Orzeczenie lekarskie (aktualne) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach wyższych. Uczelnia może wcześniej wydać skierowanie do lekarza.

Kserokopię dowodu osobistego.

Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia).

 

Jak do nas trafić?

Znajdujemy się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Mościckiego 27- naprzeciw Centrum Handlowego „MAX” w Tarnowie.

Zapraszamy do kontaktu! Formularz kontaktowy  http://www.tszw.edu.pl/kontakt/

Mapka dojazdu

 

Strefa studenta