Kwestura

Kwestura

tel. 14 657 10 55 wew. 17

fax. 14 657 10 56

kwestura@tszw.edu.pl

 

Kwestura przyjmuje studentów w godzinach:

poniedziałek  – środa  – 8:00 – 16:00

piątek – 13:00 – 17:00

sobota – 8:30 – 12:30

 

Rachunek Uczelni:

Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów

Nr rachunku bankowego: 65 1240 5194 1111 0010 6001 7739

TSzW Copyright © 2020 TSzW. Wszelkie prawa zastrzeżone. | design by GreenMouse |