www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Konferencja naukowa pt. „Uwarunkowania efektów kształcenia w kontekście osiąganych wyników egzaminów maturalnych” – 25 października 2018 r – od godz. 10:00 – 14:00

Szanowni Państwo !

Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt.

„Uwarunkowania efektów kształcenia w kontekście osiąganych wyników egzaminów maturalnych”
która odbędzie się 25 października 2018 r. w godz. od 10:00 – 14:00

Miejsce: Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10, 33 – 100 Tarnów

 

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 10:10          „Otwarcie i wprowadzenie do konferencji”– Powitanie gości – dr Antoni Stańczyk Rektor TSzW.

10:10 – 10:40         „Skuteczność nauczania w kontekście doświadczania przez nauczycieli negatywnych emocji w środowisku pracy” –
                                      prof. dr hab. Bożena Muchacka – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

10:40 – 11:10         „Wyniki matur i ich wykorzystanie dla podniesienia jakości kształcenia w szkołach”
                                     dr Maria Krystyna Szmigel – Zastępca Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

11:10 – 11:40         „Błąd wychowawczy jako przyczyna wypalenia szkolnego uczniów.”
                                     mgr Agnieszka Cymerman – Asystent w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

11:40 – 12:00         Przerwa kawowa.

12:00 – 12:30       „Szerszy kontekst obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.Refleksje po przeprowadzeniu serii wywiadów z grupą doświadczonych nauczycieli” – 
                                     mgr Tomasz Szwed – Doktorant na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

12:30 – 13:00         „Znaczenie edukacji STEM (łączącej dyscypliny nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki) w przygotowaniu uczniów do  uczenia się.”
                                      dr inż. Mateusz Muchacki – Adiunkt w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

13:00 – 13:30         „Jeśli empatyczna edukacja to empatyczna Polska”. – mgr Anna Szulc – 
                                      Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, mediator społeczny, propagatorka idei empatycznej edukacji.

13:30 – 14:00         Dyskusja i zakończenie konferencji.  

 

 

Konferencja współfinansowana jest przez Gminę Miasta Tarnowa.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !

Strefa studenta