www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Konferencja naukowa „Poczucie jakości i sensu życia u współczesnej młodzieży” – 23 kwietnia 2018 r. FOTO RELACJA

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI :

Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie

 

PROGRAM KONFERENCJI

09.00 – 09.30 – Rejestracja uczestników

09.30 – 09.50 – Otwarcie konferencji

09.50 – 10.10 – Sens życia w opinii pedagogów – prof. dr hab. Bożena Muchacka – Uniwersytet    Pedagogiczny w Krakowie

10.10 – 10.30 – Sens życia z perspektywy teologicznej – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja
w Tarnowie

10.30 – 10.50 – Poczucie jakości życia w opinii młodzieży ( na podstawie badań młodzieży  licealnej i studentów Tarnowa) – badania 2017/2018 – dr Franciszek Kozaczuk – Rektor  TSzW

10.50 – 11.10 – Aksjologiczny wymiar życia młodzieży – ks. prof.  Marek Kluz – Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie

11.10 – 11.30 – Poczucie sensu życia młodzieży polskiej i amerykańskiej, analiza porównawcza – badanie własne – mgr Agnieszka Muchacka Cymerman – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  

11.30 – 11.50 – Społeczeństwo pluralistyczne a sens życia – prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk –  Politechnika   Rzeszowska

11.50 – 12.30 – Przerwa na lunch

12.30 – 12.50 – Poczucie sensu życia u osób żyjących w rodzinach wielopokoleniowych – dr Jacek     Łukasiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

12.50 – 13.10 – Poczucie jakości życia młodzieży w placówce opiekuńczo – wychowawczej – mgr Joanna    Kata, doktorantka na Wydziale Pedagogiki, Psychologii, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie

13.10 – 13.30 – Samotność jako sens i bezsens życia – dr hab.  Andrzej Niedojadło – Tarnowska Szkoła Wyższa

13.30 – 13.50 – Sensotwórcze znaczenie religii – ks. prof. dr hab. Grzegorz Strzelczyk- Uniwersytet Śląski

13.50 – 14.10 – Rodzina jako podstawowe środowisko kształtowania postaw młodzieży do krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu w duchu chrześcijańskim  – ks. dr Bartosz Bąk – Tarnowska Szkoła Wyższa

14.10 – 14.30 –Rola sztuki, a jakość życia – dr Antoni Stańczyk – Tarnowska Szkoła Wyższa

14.30 – 14.50 – Dyskusja i zamknięcie konferencji

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA PRZYBYCIE !

Strefa studenta