www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Tylko Uczelnie wyższe są uprawnione do prowadzenia studiów podyplomowych !

W związku z kierowanymi do ministerstwa zapytaniami dotyczącymi uprawnień do prowadzenia studiów podyplomowych przez różne podmioty, MNiSW, przypomina, że do prowadzenia studiów podyplomowych uprawnione są wyłącznie uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze (…) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U . z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 11.

 

Studia podyplomowe są inną niż studia wyższe, formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia.

 

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 

 

 

Strefa studenta