www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Kolejne posiedzenie Klubu Dyskusyjnego Dyrektorów w Przedszkolu nr 14 z Oddziałem Integracyjnym.

W dniu  12 marca br. na zaproszenie Pani Danuty Zawadzkiej Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym oraz Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej dr Magdaleny Peterek odbyło się kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego Dyrektorów Szkół Ćwiczeń. W jego trakcie odbyły się zajęcia z dziećmi, podczas których zaprezentowany i omówiony został proces kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Następnie w trakcie dyskusji, dyrektorzy wyrazili swoje opinie na temat znaczenia kształcenia praktycznego studentów kierunków pedagogika i pedagogika specjalna, którzy realizują proces kształcenia w polskich uczelniach.

Strefa studenta