www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
PROWADZONE W TARNOWSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA              PEDAGOGIKA SPECJALNA

                                                                                                                                                              

 

Strefa studenta