www.tszw.edu.pl / tel. 14 657 10 55

Studiuj z nami: KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA SPECJALNA
OD 1.10.2017 STUDIA MAGISTERSKIE

Innowator, refleksyjny praktyk – nowa tożsamość nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel warsztatów:

Poznanie sposobów doskonalenia kompetencji i inspirowania do osobistego rozwoju.

Adresaci:

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  zainteresowani tematem.

Ilość godzin: 15

Cena: 300 zł

Strefa studenta